ระบบควบคุมอัตโนมัติ Automation Control System


ระบบอัตโนมัติของเรามีสถาปัตยกรรมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้และลดต้นทุนด้วยการนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบ PLC ระบบ HMI ระบบ SCADA ระบบ DCS ขึ้นอยู่กับความต้องกรและการใช้งานของลูกค้า แต่เราสามารถแนะนำลูกค้าได้ว่าระบบไหนเหมาะสมกับลูกค้าที่สุดเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการใช้งาน