ระบบชั่ง Weighting, Batching & Dosing System


ระบบชั่งน้ำหนัก จะถูกนำผสานเข้ากับตัวชั่งน้ำหนัก (Load Cell) แบรนด์ที่เราเลือกใช้เป็นแบรนด์ชั้นนำและที่เชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งมีความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักสูง

ระบบนี้ โดยส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับระบบผสมผลิตภัณฑ์ (Mixing , Blending) เพื่อทำการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์แต่ละตัวให้สำหรับเครื่องผสม (Mixer, Blender) ตามอัตราส่วนที่ตั้งโปรแกรมไว้โดยอัตโนมัติ