ระบบคัดแยกขนาด Sieving & Classification System


ระบบคัดกรองและคัดแยก เครื่องเหล่านี้ใช้สำหรับแยกสิ่งสกปรกออกจากวัสดุ หรือคัดกรองขนาดที่ไม่ต้องการออก เครื่องคัดแยก (Sifter) ในปัจจุบันนั้นมีหลากลายประเภท ได้แก่ vibratory deck screen, gyration screen and inline rotary sieve machine